- Når tid betyr noe

Velg språk

 • no_NO
 • en_GB
 • de_DE

Søk

Du er her:

Kundeportal

Norsk Trailer Express

Kundeportal

Behov for transportløsning?

Vi tar kontakt innen 2 timer!

Prisforespørsel

EUs Mobilitetspakke, et viktig steg for internasjonal transport!

Mobilitetspakken er et omfattende nytt regelverk for veitransport besluttet av EU. Pakken setter rammen for hvordan fremtidens europeiske veitransportsystem skal se ut, og implementeringen vil medføre store endringer innen transportsektoren når regelverket trer i kraft fra Februar. Disse endringene vil i stor grad påvirke planlegging, kapasitet og kostnadene i forbindelse med transportene.

Det er foreløpig usikkert hva den faktiske økonomiske påvirkningen blir, så vi kommer tilbake med mer info når vi har klarhet i kostnadsbildet dette vil medføre på kort sikt.  


Regelverket for Mobilitetspakken er vedtatt for å:

 • Forbedre vilkårene for sjåfører
 • Etablere klare og tydelige regler for utstasjonering av sjåfører
 • Sikre bedre etterlevelse av gjeldende og nye regler i kampen mot ulovlig opptreden
   

Pakken innbefatter disse punkter:

 • Innstramming av regler for kabotasje
 • Pålagt retur av kjøretøyet til hjemlandet senest etter åtte uker
 • Sjåførene får rett til å returnere til arbeids- eller hjemsted hver fjerde uke
 • Lønn for sjåfører både for kabotasje og for tredjelandskjøring må følge nivået i landene der transporten utføres
 • Sjåførene får krav om å overnatte utenfor lastebilen ved normal ukehvile (på 45 timer eller mer), for arbeidsgivers regning
 • Varebiler i internasjonal transport må også ha tillatelse og fartsskriver
 • Innføring av digitale fartsskrivere med GPS i alle kjøretøy som driver internasjonal transport, gjeldende fra 2023

Konsekvensene vil kunne bli:

 • Mer kompliserte og fordyrende administrasjon
 • Økte omkostninger med merkbart mindre kapasitet på materiell og sjåfører.
 • Ledetiden vil øke
 • Generelt økte kostnader
 • Bestillinger av transporter må gjøres tidligere


Nortrail anser dette som en positiv endring med enhetlig regelverk for å øke sjåførenes vilkår drastisk med blant annet hevede lønninger og forbedring i generell levestandard.

Vi vil holde våre kunder løpende orientert, men ta kontakt med oss ved eventuelle spørsmål.
 

Oslo 08.02.2022

some_facebook some_linkedIn some_g_pluss