- Når tid betyr noe

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB
  • de_DE

Søk

Du er her:

Kundeportal

Norsk Trailer Express

Kundeportal

Behov for transportløsning?

Vi tar kontakt innen 2 timer!

Prisforespørsel

Tunellrehabilitering i Oslo 2015 - 2020...

...skaper redusert fremkommelighet og utfordringer for distribusjonen i Oslo området!

Det skal fra og med mandag 1.juni 2015 iverksettes et omfattende rehabiliteringsprogram med å oppgradere 10 vei-tuneller i Oslo slik at de tilfredstiller EUs tunelldirektiv. Arbeidet på de forskjellige tunellene vil foregå gjennom en periode på 5 år og det forventes i perioder store utfordringer med trafikkavviklingen.

Mandag 1. juni kl 21.00 stenges to av fire kjørefelt i Smestadtunnelen. Til høsten utvides arbeidet til Granfosstunnellen og Tåsentunnellen fra januar 2016. Ekeberg- og Svartdalstunellen tas i 2017. I 2018 tas Festningstunnelen og Vålereng tunnelen. i 2019 tas Vaterland- og Hammersborgtunnelen. Arbeidene går over 1-3 år i hver tunnel, avhengig av omfanget av arbeidene.

Statens vegvesen har valgt å prioritere kollektivtrafikk og elbiler, mens vareleveringer ikke vil gis prioritet.  

Kapasiteten på de aktuelle strekningene vil bli sterkt redusert og konsekvensen vil være køer og forsinkelser, samtidig som kjøremønstre endres og vil påvirke også andre områder i byen.

Det er på nåværende tidspunkt vanskelig å forutse hvor omfattende utfordringene vil bli, men vår distribusjon og innhentingsservice i Oslo-området vil dessverre bli påvirket av dette.

Vi ønsker med dette å varsle våre kunder om at det vil oppstå avvik i forhold til normal produksjon, og at tidsvindu for spesielle leveringer og innhentinger, vil kunne bli endret. Vi vil ikke kunne opprettholde garantier for levering innenfor avtalt tidsvindu for postnumre som påvirkes av dette. I første omgang gjelder dette Oslo 2, 3, 7 og 8.

Vi kommer tilbake med mer informasjon og beskrivelse av konsekvenser og tiltak, så snart vi har fått noe erfaring med situasjonen.

Ta kontakt med oss på skulle det være behov for ytterligere informasjon.

Oslo 01.06.2015

some_facebook some_linkedIn some_g_pluss