- Når tid betyr noe

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB
  • de_DE

Søk

Du er her:

Kundeportal

Norsk Trailer Express

Kundeportal

Behov for transportløsning?

Vi tar kontakt innen 2 timer!

Prisforespørsel

SOLAS (Safety of Life at Sea) reglementet trer i kraft fra 01. juli 2016.

Fra 1 juli 2016 vil SOLAS retningslinjene tre i kraft hvor avsendere plikter å verifisere bruttovekt på gods lastet i container.

Hva er SOLAS?

SOLAS Retningslinjer

For å ivareta sikkerheten for fartøy, last, arbeidere, både om bord på fartøy og på land samt generell sikkerhet til sjøs, vil International Maritime Organization (IMO) kreve at avskipere ( "avsender av varene")  å erklære bruttovekten på alt gods lastet i containere i forkant av stuing ombord på et fartøy fra og med 1. juli 2016.

De nye retningslinjene for bekreftelse av bruttovekt for en fullastet container er utfallet av den internasjonale konvensjonen om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (SOLAS), vedtatt av International Maritime Organization (IMO), som skal gjennomføres i nasjonal lovgivning i alle land, verdensomspennende.

Hva er bekreftet Gross Mass (VGM)?

Den bekreftede «Gross Mass» er den totale bruttovekt av en fullastet container inkludert egenvekt av lastemateriell; innhentet enten gjennom:

• Bruk av kalibrert og sertifisert utstyr der avsender veier pakket container på slutten av stuffing operasjonen;

eller,

• Avsender veier alt lastet gods, inkludert emballasje og sikrings materiell. Den totale VGM slutt er den vekt som skal opplyses.

  • Det er avsenders ansvar å oppgi VGM.
  • Dette er et internasjonalt krav og gjelder for alle containere som blir lastet ombord i skip i alle havner.
  • Det er viktig at deres leverandører er forberedt på veiing i henhold til Solas og VGM, da det kan oppstå forsinkelser og kostnader som rederier og speditører ikke er herre over.

Klikk HER og HER for spesifikk informasjon om reglementet. 

Dersom noe er uklart, ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Oslo 27.06.2016

 

some_facebook some_linkedIn some_g_pluss