- Når tid betyr noe

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB
  • de_DE

Søk

Du er her:

Kundeportal

Norsk Trailer Express

Kundeportal

Behov for transportløsning?

Vi tar kontakt innen 2 timer!

Prisforespørsel

Midlertidig innføring av disponeringstillegg

Nortrail innfører et midlertidig disponeringstillegg fra Europa som følge av merkostnader knyttet til dagens markedssituasjon. Foreløpig er UK og Norden unntatt og vi følger situasjonen nøye.

Vi bestreber oss til å opprettholde et så godt driftstilbud til våre kunder som overhode er mulig i den utfordrende force majeure-situasjonen vi nå befinner oss i. For å sikre oss best mulig kapasitet og løsninger for å betjene våre kunder har vi fortløpende måtte iverksette nødvendige tiltak i en markeds situasjon hvor rammebetingelsene har endret seg på meget kort tid.

For Nortrail betyr dette at:

  • Innstillingene av flere av fergetrafikkene medfører at våre fremføringsalternativer blir begrenset, som igjen betyr dyrere løsninger med lengre kjøring, samt økte fergepriser.
  • Lavere transportmengder grunnet lavere etterspørsel som gir lavere volumutnyttelse på transport materiellet og derav økte kostnader.
  • De lavere transportmengdene gir samtidig økte posisjonerings kostnader for utstyret da gods tilgjengelighet ikke lenger er like konsentrert.
  • Likeledes er kapasiteten på personell og materiell betydelig begrenset.
  • Økte restriksjoner på terminalene og administrasjonen for å unngå Corona-smitte som reduserer effektiviteten.
  • Restriksjoner og økt grensekontroll for internasjonale trafikker skaper forsinkelser på godset.
  • Økte restriksjoner og risiko i distribusjonsoppdragene og derav mer krevende leveranser til bedrifter og forbrukere.

Som følge av dette og de ekstraordinære tilleggskostnadene dette påfører oss, har Nortrail sett seg nødt til å innføre et midlertidig disponerings tillegg grunnet COVID-19 situasjonen fra og med 22.02.2020 som følger:

Import

Min 75,- . 22,- pr 100 kg maksimum 2600,-

Eksport

Min 75,- . 3,0,- pr 100 kg maksimum 750,-

Tillegget vil fortløpende vurderes og fjernes når situasjonen normaliserer seg.

Vi har forståelse for at dette er meromkostninger ingen ønsker, men i en Force Majeure-situasjon, hvor Nortrail selv har tatt grep for å redusere kostnadene så mye som mulig, er vi i en fase der alle parter må bidra, og dette tillegget skal dekke deler av våre ekstra omkostninger.

Vi ønsker vi å understreke at med de tiltakene vi har innført, klarer vi å opprettholde og sikre tilnærmet normal drift.

Vi håper på forståelse, og ta kontakt med oss ved behov for ytterligere informasjon.

Oslo 31. mars 2020.

some_facebook some_linkedIn some_g_pluss